Λίστα ανακληθέντων πιστοποιητικών Professional

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Vellum Diploma in IT Skills Professional 205798 07/10/2016 Μη τήρηση της Διαδικασίας Επιτήρησης Πιστοποιητικού
Vellum Diploma in IT Skills Professional 206913 05/01/2017 Μη τήρηση της Διαδικασίας Επιτήρησης Πιστοποιητικού
Vellum Diploma in IT Skills Professional 222042 21/11/2017 Μη τήρηση της Διαδικασίας Επιτήρησης Πιστοποιητικού
Vellum Diploma in IT Skills Professional 222043 21/11/2017 Μη τήρηση της Διαδικασίας Επιτήρησης Πιστοποιητικού
Vellum Diploma in IT Skills Professional 222044 21/11/2017 Μη τήρηση της Διαδικασίας Επιτήρησης Πιστοποιητικού
Vellum Diploma in IT Skills Professional 222045 21/11/2017 Μη τήρηση της Διαδικασίας Επιτήρησης Πιστοποιητικού
Vellum Diploma in IT Skills Professional 222760 30/07/2018 Μη τήρηση της Διαδικασίας Επιτήρησης Πιστοποιητικού