Δεν πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις λόγω μέτρων προληψης για τον COVID-19