Επιλέξτε την χρονική περίοδο που θέλετε να δείτε

Αύγουστος 2014 Σεπτέμβριος 2014 Οκτώβριος 2014 Νοέμβριος 2014 Δεκέμβριος 2014
Ιανουάριος 2015 Φεβρουάριος 2015 Μάρτιος 2015 Απρίλιος 2015 Μάϊος 2015
Ιούνιος 2015 Ιούλιος 2015 Αυγουστος 2015 Σεπτέμβριος 2015 Οκτώβριος 2015
Νοέμβριος 2015 Δεκέμβριος 2015 Ιανουάριος 2016 Φεβρουάριος 2016 Μάρτιος 2016
Απρίλιος 2016 Μάιος 2016 Ιούνιος 2016 Ιούλιος 2016 Αύγουστος 2016
Σεπτέμβριος 2016 Οκτώβριος 2016 Νοέμβριος 2016 Δεκέμβριος 2016 Ιανουάριος 2017
Φεβρουάριος 2017 Μάρτιος 2017 Απρίλιος 2017 Μάιος 2017 Ιούνιος 2017
Ιούλιος 2017 Αύγουστος 2017 Σεπτέμβριος 2017 Οκτώβριος 2017 Νοέμβριος 2017
Δεκέμβριος 2017 Ιανουάριος 2018 Φεβρουάριος 2018 Μάρτιος 2018 Απρίλιος 2018
Μάϊος 2018 Ιούνιος 2018 Ιούλιος 2018 Αύγουστος 2018 Σεπτέμβριος 2018
Οκτώβτιος 2018 Νοέμβριος 2018 Δεκέμβριος 2018 Ιανουάριος 2019 Φεβρουάριος 2019
Μάρτιος 2019 Απρίλιος 2019 Μάιος 2019 Ιούνιος 2019 Ιούλιος 2019
Αύγουστος 2019 Σεπτέμβριος 2019 Οκτώβριος 2019 Νοέμβριος 2019 Δεκέμβριος 2019
Ιανουάριος 2020 Φεβρουάριος 2020 Μάρτιος 2020 Απρίλιος 2020 Μάιος 2020
Ιούνιος 2020 Ιούλιος 2020 Αύγουστος 2020 Σεπτέμβριος 2020 Οκτώβριος 2020
Νοέμβριος 2020 Δεκέμβριος 2020 Ιανουάριος 2021 Φεβρουάριος 2021 Μάρτιος 2021
Απρίλιος 2021 Μάιος 2021 Ιούνιος 2021 Ιούλιος 2021 Αύγουστος 2021
Σεπτέμβριος 2021 Οκτώβριος 2021 Νοέμβριος 2021 Δεκέμβριος 2021 Ιανουάριος 2022
Φεβρουάριος 2022 Μάρτιος 2022 Απρίλιος 2022 Μάιος 2022 Ιούνιος 2022
Ιούλιος 2022 Αύγουστος 2022 Σεπτέμβριος 2022 Οκτώβριος 2022 Νοέμβριος 2022
Δεκέμβριος 2022 Ιανουάριος 2023 Φεβρουάριος 2023 Μάρτιος 2023 Απρίλιος 2023
Μάιος 2023 Ιούνιος 2023 Ιούλιος 2023 Αύγουστος 2023 Σεπτέμβριος 2023
Οκτώβριος 2023 Νοέμβριος 2023 Δεκέμβριος 2023 Ιανουάριος 2024 Φεβρουάριος 2024
Μάρτιος 2024